Hur ser er php miljö ut med ssh och cron?

~ 0 min
2023-05-23 13:46

php miljön ser lika ut i er cron och inloggning med ssh som er webbsida.

Vi erbjuder php 5.6, 7.4 och 8.x. Miljön för nuvarande ser ut enligt följande:

[PHP Modules]
bcmath
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
exif
fileinfo
filter
ftp
gd
gettext
hash
iconv
imagick
imap
intl
ionCube Loader
json
libxml
mbstring
mysqli
mysqlnd
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_pgsql
pdo_sqlite
pgsql
Phar
posix
pspell
readline
recode
Reflection
session
shmop
SimpleXML
soap
sockets
sodium
SPL
sqlite3
standard
sysvmsg
sysvsem
sysvshm
tidy
tokenizer
wddx
xml
xmlreader
xmlrpc
xmlwriter
xsl
Zend OPcache
zip
zlib

[Zend Modules]
Zend OPcache
the ionCube PHP Loader + ionCube24

Resultat av röstning: 0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan