Hur aktiverar jag 2FA för att logga in till ISPConfig.

~ 0 min
2023-02-28 10:12

Nu är det möjligt att använda 2FA inloggning ISPConfig. Detta aktiveras genom Verktyg >> Användarinställningar, enligt bilden nedan.

För nuvarande finns bara alternativet 2-Faktor med e-post. Implementering med typ authenticator finns dessvärre inte med på ISPConfigs roadmap.

Resultat av röstning: 0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan