Vilka CLI versioner av php finns tillgängliga?

~ 0 min
2023-05-26 13:59

När ni har loggat in till en shell user med ssh, då finns det två sätt att se vilka versioner av php som finns tillgängliga.

Vilken version som är standard beror på vilket operativsystem som är installerat på servern. Ge kommadot "php --version" så ser ni vilket php version som är standard:

I detta fall är det version 7.3 som är standard.

För att se vilka ytterligare versionen av php som finns tillgängliga finns det (minst) två olika sätt:

Alternativ 1

Ange php på kommando raden och sedan TAB direkt efter:

I detta fall finns versionerna 7.0, 7.3, 7.4, 8.1 och 8.2 tillgängliga.

Alternativ 2

php binärerna ligger i regel i /usr/bin. Lista alla php binärer med kommandot ls -l /usr/bin/php*:

varvid ni kan identifiera vilka versioner som finns installerade.

För att använda t.ex. php version 8.2, använd då binären php8.2:

 

 

 

 

 

 

 

Resultat av röstning: 0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan