Hur använder jag Redis för WordPress

~ 0 min
2021-11-29 18:41

Redis cache ingår i våra Premium planer.

Aktivera Redis Cache för WordPress

Innan Redis installeras,  installera och aktivera Query Monitor-plugin.

Genom att lägga till Query Monitor kan databasfrågor, PHP etc felsökas. Det hjälper också till att visa totala antalet databasfrågor grupperade efter akutell plugin som gjort förfrågan.

Inloggad som admin, gå till förstasidan på er WordPress hemsida, alltså inte admin sidan utan den vanliga hemsidan. Högst upp på sidan visas nedanstående rad (om ni är inloggad som admin). Klicka på Query Monitor.

Detta startar en Query Monitor panelen.

Just detta exempel är en ganska enkel sida, och här kan man se totalt 23 databasanrop som tar 0,0013 millisekunder att köra.

Lägg nu till ett Redis Object Cache plugin. Sök på Redis och välj det här specifika plugin-programmet Redis Object Cache.

Installera och aktivera det här plugin-programmet. Gå sedan över till Redis-inställningar (på instrumentpanelsmenyn). Nu bör du aktivera Objektcache.

Detta ställer in Redis med standardinställningarna.

Kontrollera om Redis fungerar

Om du går till din webbplats och öppnar en blogg, låt oss säga standard hello world WordPress-bloggen, kommer resultaten av denna begäran att sparas på Redis.

Uppdatera nu startsidan som du laddade Query Monitor.

Och du kan se att sidan nu laddas med endast 3 databasfrågor som tar 0,0003 millisekunder. Vår totala databasfrågatid är nu betydligt lättare än där den var. Alla dessa frågor sparas nu i minnet, vilket minskar de samtal du måste göra direkt till MySQL-databasen. Detta gör backend snabbare för att returnera förfrågningar.

Slutsats

Om du har en omfattande webbplats som woo-commerce kommer detta att spela en stor roll för att göra din webbplats snabbare. Detta cachelagrar också databasintensiva uppgifter som gör webbplatsen mer motståndskraftig.

Även när du har många användare som gör beställningar drar de information från cachen. Du kommer att använda färre resurser och få en snabbare backend-upplevelse.

Redis cachelagrar bara databasfrågor och objekt. Detta innebär att du fortfarande kan fortsätta använda andra cache-plugins som Cache Enabler och WP Cloudflare för att cachelagra dina sidor och göra din webbplats ännu snabbare.

Resultat av röstning: 0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan