Hur skapar jag en e-postanvändare?

~ 0 min
2022-12-25 20:51

Här är en bra artikeln, på engelska förvisso, som beskriver hur man skapar ett e-postkonto i ISPConfig. Den beskriver den fullständiga processen med att först skapa en maildomän för den aktuella domänen och sedan skapa e-postkontot. I regel är maildomänen redan skapad, men om det gäller tilläggsdomäner, då behöver man lägga till dem som maildomäner också.

How to Add an Email Account in ISPConfig 3.2

 

Bifogade filer::

Resultat av röstning: 0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan