Hur skapar jag en hemsida i ISPconfig?

~ 0 min
2021-08-28 22:16

När ni skapar en webbplats i ISPconfig då skapas bara denna på web-servern. För att webbplatsen också skall fungera på internet måste den också skapas i DNS. Det sker inte automatiskt, det är något ni måste göra som utöver skapandet av webbplatsen. Detta gäller också e-post. E-post börjar inte fungera per automatik för att ni skapar en webbplats.

När ni skapar webbplatser/aliasdomäner/underdomäner med den enkla kontrollpanelen i er kundportal, då skapas allting ni behöver för er hemsida automatiskt. Ni kan välja om ni vill skapa en e-postdomän eller inte. Alla DNS records som behövs skapas automatiskt med den enkla kontrollpanelen.

Om er webbhotellplan tillåter er att sätta upp flera webbplatser kan ni göra det. I regel tillåter emellertid våra webbhotellplaner endast en webbplats och till denna kan ni skapa under-/sub-domäner och/eller aliasdomäner. Det som skiljer en webbplatsdomän mot en aliasdomän är att webbplatsdomänen kan placeras på olika servrar medan aliasdomänen måste placeras på den servern som den överordnade webbplatsdomänen finns.

De flesta av våra webbhotellplaner inkluderar bara en webbplatsdomän och kan då också inkludera flera aliasdomäner (multidomän).

VARNING: Tag aldrig bort en webbplats om ni verkligen inte är helt säker på vad det är ni gör. Tar ni bort en webbplatsdomän då tas också alla underordnade aliasdomäner och underdomäner bort. Finns bara en webbplats i ISPConfig och ni tar bort den, då försvinner alla era hemsidor.

Vi rekommendera följande gång när ni skapar webbplatser.

Webbplats

1. Skapa DNS zon för domännamnet
Det första ni skall göra är att skapa domänen i DNS. Det är viktigt att detta görs först eftersom detta behövs för att sätta upp SSL på er webbplats.
Ni kommer att få flera förslag på IP adresser, ange den IP adress som ni har fått angiven i det kontobrev ni fått. När ni skapat denna, vänta 5 minuter innan ni fortsätter.

2. Skapa webbplats
Nästa steg är att skapa webbplatsen.

Det är många parametrar som skall anges när denna skapas.


Server och IP adress är oftast redan givna och går inte att ändra på. Samma IP adress som står här skall anges i DNS enligt punkt 1 ovan.

En viktig parameter är sedan "Kvot för hårddisk". Där skall ni ange hur mycket utrymme er webbplats får ta och detta utrymme måste rymmas inom er plan. Har ni totalt 5000 MB till ert förfogande i er webbhotellplan, då kan ni ange det här, men då har ni inte utrymme för att skapa ytterligare webbplatser (om er plan tillåter er det).

Övriga inställningar kan ni låta stå som anges av bilden. Dessa kan alltid ändras i efterhand om man vill det.

Skapa maildomän

För att domänen skall fungera med e-post behöver en maildomän skapas för det aktuella domännamnet. Gå till E-Post/Domän/Lägg till ny domän.

Fyll i formuläret enligt bilden. Vill ni också sätta upp DKIM för maildomänen, se då en annan artikel för det.

Nästa steg är att skapa ett MX record i DNS. Öppna zonen för den aktuella domänen och klicka på gröna MX knappen

och skapa ett MX record.

De avslutande punkterna är mycket viktiga.

Med dessa inställningar kommer ni igång med e-post för domännamnet, ni kan skapa e-postkonton, e-postalises och så vidare.

Aliasdomäner

Aliasdomän för webbplats är en parkerad webbplats, den visar samma webbplats som någon annan av era webbplatser, det man brukar kalla parkerad. Det går också att vidarebefodra denna till en helt annan domän.

Aliasdomän (vhost) har en helt egen oberoende hemsida.

1. Skapa DNS zon för domännamnet
Samma som för Webbplats ovan.

2. Skapa aliasdomän
Vad gäller aliasdomäner med vhost är det många parametrar som skall anges. Om det gäller en parkerad domän då är det betydligt färre som behöver anges. Följande bild visar hur man skapar en aliasdomän med egen hemsida.


Det viktiga här är Webbmapp. Denna anger vart filerna för hemsidan skall lagras. För de flesta spelar detta ingen roll, men den kan behövas anges om man installerar vissa applikationer som då behöver veta detta. Denna folder måste vara unik, den får inte existera sedan tidigare. Vi rekommenderar att ni anger samma som domännamnet här.

Trafik kan ni i regel ange som -1.

Övriga inställningar kan ni låta stå som anges av bilden. Dessa kan alltid ändras i efterhand om man vill det.

3. Skapa maildomän
Se ovan.

Underdomän

Underdomän för webbplats är an parkerad webbplats, den visar samma webbplats som någon annan av era webbplatser. Den kan också vidarebefodras till någon helt annan hemsida. 

Underdomän (vhost) har en helt egen hemsida.

1. Skapa DNS zon för domännamnet
Här skiljer det sig ordentligt från webbplatser och aliasdomäner. Ni skall här inte skapa en ny DNS zon, ni skall istället skapa records i en befintlig DNS zon.

Antag att er huvuddomän är kallekula.se och ni vill skapa underdomänen hemma.kallekula.se.

Steg 1 är att öppna DNS zonen för kallekula.se och lägga till ett för underdomänen hemma.kallekula.se. Enklast är att lägga till ett CNAME, men skall man använda underdomänen för e-post, då behöver man ange ett A record. Detta exempel kommer att visa hur man lägger till ett CNAME.

Klicka på DNS i övre menyn, sedan klickar ni på den befintliga zonen kallekula.se. Klicka sedan på den gröna knappen CNAME 

Fyll i enligt bilden och klicka på spara. Det är mycket viktigt att huvuddomänen anges med en avslutande punkt.

2. Skapa underdomän
Samma som för Aliasdomän, men med ett undantag, Automatisk underdomän skall anges som Ingen
3. Skapa maildomän
Det går att skapa maildomän för en underdomän, men instruktionerna som angivits här stödjer inte det. Skall ni använda underdomänen för e-post behöver ni sätta upp A record istället för CNAME och ni behöver också ange ett MX record och också helst ett SPF record i er DNS-zon.

Resultat av röstning: 5 (1 röst)

Du kan inte kommentera den här frågan