Hur blockar jag IP adresser med .htaccess?

~ 0 min
2023-04-11 07:37

Eftersom angripare kommer från mycket stora IP-adressområden är det inte alltid .htaccess är en god idé. .htaccess är också resurskrävande om den är stor. Att blockera ett hundratal explicita IP adresser, eller hela subnät är dock inga problem

//Blocka en IP
Deny from 192.168.0.3
//Blocka flera IP
Deny from 111.111.111.111 222.222.222.222 333.333.333.333
//Blocka subnät, i detta fall blockas 192.168.*.*
Deny from 192.168

Om det är enbart vissa IP adresser ni vill tillåta, då kan ni sätta Deny som standard och sedan sätt Allow för de IP adresser ni vill tillåta.

Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 192.168.2.3 192.168.2.3 192.168.10

Kontakta gärna Kundtjänst för information om tjänster som kan tillhandahållas. T.ex. blocka all besökare från ett eller flera länder, bara tillåta besökare från vissa länder och så vidare.

 

 

Resultat av röstning: 0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan