FAQ Overview

WebbMotell - ISPConfig

Inledning

WebbMotell - Det prisvärda alternativet för era hemsidor

Grymt Koncept! Vårt Premium webbhotellkonto är något utöver det vanliga. Ni får en helt egen server för er själv. Ni konkurrerar inte med någon annan om CPU och minne, allt är ert! Och detta till ett pris som motsvarar ett vanligt webbhotell. Vi erbjuder också två instegskonton, Start och Standard. Dessa är vanliga webbhotellkonton där ni delar resurser som CPU och minne/RAM med andra kunder.

Detta är vår supportportal för denna produktlinje. Webbmotell kommer som standard utan support, förutom då felanmälan. Många kunder klarar sig helt utan support och då vill vi ge dem möjlighet att inte heller behöva betala för andras support, bara för deras egen support.

Denna portal är tänkt att vara ett komplement till support som en självhjälp, men också med möjligheten att ställa frågor. Frågor ni ställer besvaras av andra hjälpfulla kunder eller i mån av tid av vårt supportteam. Här hjälper vi varandra. För att ställa frågor behöver ni skapa ett konto och logga in.

 

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2021-08-28 17:54


Hur skapar jag ett cronjobb?

Vissa webbhotellplaner tillåter att man skapar egna cron-job. Det finns två varianter av cron jobb:

 1. Med URL, dvs man anropar ett program med https://…
 2. Med ett program, t.ex ett php program.

Enklast är att använda URL. Man kan då skapa ett skript på ens hemsida som körs regelbundet, t.ex. https://mindoman/cron.php. Kryssar ni för “Log output” kommer resultatet att skrivas i filen /private/cron_wget.log.

Vill ni inte köra skriptet via er hemsida, då kan köra det på “kommandoraden”. Vi rekommenderar att ni lägger era skript i /private katalogen. Motsvarande kommando skulle då se ut så här:

/usr/bin/php /private/cron.php

Kryssar ni för “Log output” kommer resultatet att skrivas i filen /private/cron.log.

Det behöver naturligtvis inte vara php skript, det kan också vara shell skript, t.ex.

/bin/sh /private/cron.sh

De kataloger ni bör komma ihåg är

/private
/web

Dessa kommer ni åt med ftp och kan då ladda upp filer där. Allt ni lägger i /web är synlig för alla genom er hemsida, man kommer åt det med http, medan det som ni lägger i /private är helt skyddat från åtk

 

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2022-02-12 11:36


Hur skapar jag en hemsida i ISPconfig?

När ni skapar en webbplats i ISPconfig då skapas bara denna på web-servern. För att webbplatsen också skall fungera på internet måste den också skapas i DNS. Det sker inte automatiskt, det är något ni måste göra som utöver skapandet av webbplatsen. Detta gäller också e-post. E-post börjar inte fungera per automatik för att ni skapar en webbplats.

När ni skapar webbplatser/aliasdomäner/underdomäner med den enkla kontrollpanelen i er kundportal, då skapas allting ni behöver för er hemsida automatiskt. Ni kan välja om ni vill skapa en e-postdomän eller inte. Alla DNS records som behövs skapas automatiskt med den enkla kontrollpanelen.

Om er webbhotellplan tillåter er att sätta upp flera webbplatser kan ni göra det. I regel tillåter emellertid våra webbhotellplaner endast en webbplats och till denna kan ni skapa under-/sub-domäner och/eller aliasdomäner. Det som skiljer en webbplatsdomän mot en aliasdomän är att webbplatsdomänen kan placeras på olika servrar medan aliasdomänen måste placeras på den servern som den överordnade webbplatsdomänen finns.

De flesta av våra webbhotellplaner inkluderar bara en webbplatsdomän och kan då också inkludera flera aliasdomäner (multidomän).

VARNING: Tag aldrig bort en webbplats om ni verkligen inte är helt säker på vad det är ni gör. Tar ni bort en webbplatsdomän då tas också alla underordnade aliasdomäner och underdomäner bort. Finns bara en webbplats i ISPConfig och ni tar bort den, då försvinner alla era hemsidor.

Vi rekommendera följande gång när ni skapar webbplatser.

Webbplats

1. Skapa DNS zon för domännamnet
Det första ni skall göra är att skapa domänen i DNS. Det är viktigt att detta görs först eftersom detta behövs för att sätta upp SSL på er webbplats.
Ni kommer att få flera förslag på IP adresser, ange den IP adress som ni har fått angiven i det kontobrev ni fått. När ni skapat denna, vänta 5 minuter innan ni fortsätter.

2. Skapa webbplats
Nästa steg är att skapa webbplatsen.

Det är många parametrar som skall anges när denna skapas.


Server och IP adress är oftast redan givna och går inte att ändra på. Samma IP adress som står här skall anges i DNS enligt punkt 1 ovan.

En viktig parameter är sedan "Kvot för hårddisk". Där skall ni ange hur mycket utrymme er webbplats får ta och detta utrymme måste rymmas inom er plan. Har ni totalt 5000 MB till ert förfogande i er webbhotellplan, då kan ni ange det här, men då har ni inte utrymme för att skapa ytterligare webbplatser (om er plan tillåter er det).

Övriga inställningar kan ni låta stå som anges av bilden. Dessa kan alltid ändras i efterhand om man vill det.

Skapa maildomän

För att domänen skall fungera med e-post behöver en maildomän skapas för det aktuella domännamnet. Gå till E-Post/Domän/Lägg till ny domän.

Fyll i formuläret enligt bilden. Vill ni också sätta upp DKIM för maildomänen, se då en annan artikel för det.

Nästa steg är att skapa ett MX record i DNS. Öppna zonen för den aktuella domänen och klicka på gröna MX knappen

och skapa ett MX record.

De avslutande punkterna är mycket viktiga.

Med dessa inställningar kommer ni igång med e-post för domännamnet, ni kan skapa e-postkonton, e-postalises och så vidare.

Aliasdomäner

Aliasdomän för webbplats är en parkerad webbplats, den visar samma webbplats som någon annan av era webbplatser, det man brukar kalla parkerad. Det går också att vidarebefodra denna till en helt annan domän.

Aliasdomän (vhost) har en helt egen oberoende hemsida.

1. Skapa DNS zon för domännamnet
Samma som för Webbplats ovan.

2. Skapa aliasdomän
Vad gäller aliasdomäner med vhost är det många parametrar som skall anges. Om det gäller en parkerad domän då är det betydligt färre som behöver anges. Följande bild visar hur man skapar en aliasdomän med egen hemsida.


Det viktiga här är Webbmapp. Denna anger vart filerna för hemsidan skall lagras. För de flesta spelar detta ingen roll, men den kan behövas anges om man installerar vissa applikationer som då behöver veta detta. Denna folder måste vara unik, den får inte existera sedan tidigare. Vi rekommenderar att ni anger samma som domännamnet här.

Trafik kan ni i regel ange som -1.

Övriga inställningar kan ni låta stå som anges av bilden. Dessa kan alltid ändras i efterhand om man vill det.

3. Skapa maildomän
Se ovan.

Underdomän

Underdomän för webbplats är an parkerad webbplats, den visar samma webbplats som någon annan av era webbplatser. Den kan också vidarebefodras till någon helt annan hemsida. 

Underdomän (vhost) har en helt egen hemsida.

1. Skapa DNS zon för domännamnet
Här skiljer det sig ordentligt från webbplatser och aliasdomäner. Ni skall här inte skapa en ny DNS zon, ni skall istället skapa records i en befintlig DNS zon.

Antag att er huvuddomän är kallekula.se och ni vill skapa underdomänen hemma.kallekula.se.

Steg 1 är att öppna DNS zonen för kallekula.se och lägga till ett för underdomänen hemma.kallekula.se. Enklast är att lägga till ett CNAME, men skall man använda underdomänen för e-post, då behöver man ange ett A record. Detta exempel kommer att visa hur man lägger till ett CNAME.

Klicka på DNS i övre menyn, sedan klickar ni på den befintliga zonen kallekula.se. Klicka sedan på den gröna knappen CNAME 

Fyll i enligt bilden och klicka på spara. Det är mycket viktigt att huvuddomänen anges med en avslutande punkt.

2. Skapa underdomän
Samma som för Aliasdomän, men med ett undantag, Automatisk underdomän skall anges som Ingen
3. Skapa maildomän
Det går att skapa maildomän för en underdomän, men instruktionerna som angivits här stödjer inte det. Skall ni använda underdomänen för e-post behöver ni sätta upp A record istället för CNAME och ni behöver också ange ett MX record och också helst ett SPF record i er DNS-zon.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2021-08-28 22:16


Vad är skillnaden mellan Parkerade domäner och tilläggsdomäner?

Vad är skillnaden på "Parkerade Domäner" och "Tilläggsdomäner"?

Tilläggsdomäner

Här skapas en helt egen webbplats med egna filer.

Parkerade domäner

Dessa har ingen egen webbplats utan de visar samma webbplats som någon annan webbplats.

Parkerade domäner kan man använda på två olika sätt:

 1. Som parkerad domän på en annan domän
 2. Som vidarebefodring till annan webbplats

En parkerad domän visar exakt samma webbplats som en annan webbplats, utan någon vidarebefodring. Antag att ni er ordinarie webbplats ligger på foo.se och att ni också vill att er domän foo.com skall visa exakt samma webbplats. Då parkerar ni domänen foo.com  domänen foo.se. Exakt samma webbplats kommer då att visas för https://foo.com som för https://foo.se. 

Antag nu att ni har domänen foo.com och ni vill att den skall visa en helt annan webbplats, som ni inte har på ert webbhotellkonto, eller som ni kanske inte ens äger. Anta att denna webbplats är https://bar.se. Ni kan då sätta upp vidarebefodring till denna adress. Dvs går någon till https://foo.com då vidarbefodras man automatiskt till https://bar.se i sin webbläsare.

Vidarebefodring har ett antal nackdelar. Framförallt gillar inte sökmotorer det. Det går aldrig att få en bra ranking hos sökmotorer som använder vidarbefodring. Parkerade domäner emellertid, de fungerar alldeles utmärkt med sökmotorer. Det är till och med så att parkerade domäner är mycket vanligt för SEO.

En annan nackdel med vidarebefodring är att det bara går att vidarebefodra huvuddomänen, dvs https://foo.com. Skulle någan ange https://foo.com/contact/ så fungerar det inte med vidarebefodring, men med parkering fungerar det utmärkt.

Samma nomenklatur och funktioner gäller underdomäner.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2022-01-24 16:39


Jag ser en massa ftp-konton som börjar på itron. Jag har inte skapat dessa, vad är det?

Det är ftp-konton som används för Installatron. Ta inte bort dessa.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2021-08-29 08:20


Kan jag svart-/vitlista inkommande e-post?

Ja, under Spamfilter finns alternativ för svart- resp. vitlistning av inkommande e-post. Ni kan sätta upp filter som gäller för alla era e-postkonton eller för enskilda.

Notera att ni måsta ha aktiverat "Spamfilter" för respektive e-post-domän för att detta skall fungera. Som standard är det ofta inte satt. Vi rekommenderar att ni sätter det till "Normal".

Skapa Spamfilter:

• Användare: Här kan du välja mottagarens e-postkonto eller till och med hela mottagardomänen för vilken den här vitlisteposten kommer att vara giltig - den här vitlisteposten kommer inte att användas för andra mottagares e-postkonton eller domäner.

• E-post: Ange den e-postadress vars e-postmeddelanden ska vit/svartlistas. Du kan till och med vit/svartlista en hel domän genom att lämna den lokala delen av e-postadressen - det vill säga om du vill lista e-postmeddelanden från domänen spammer.com, skriv @spammer.com i det här fältet.

• Prioritet: Om flera poster för vitlista/svartlista tillämpas anger det här fältet vilken regel som ska användas först (10 = högsta prioritet, 1 = lägsta prioritet). Om du till exempel svartlistar @example.com med prioriteten 5 kan du vitlista user@example.com med prioriteten 6 så att user@example.com e-post kommer igenom medan @example.com är svartlistad.

• Aktiv: Detta definierar om den här listningen är aktiv eller inte.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2021-08-28 21:31


Vad betyder Vit/Svart-lista för e-post?

Ni kan blocka utgående och/eller inkommande e-post till/från era egna e-postadresser.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2021-08-28 21:35


Jag får en massa mail från Installatron. Kan jag avaktivera dessa?

Ja, i Installatron går det att ange vilka mail man vill få från Installatron.

Logga först in till Installatron från den enkla kontrollpanelen.

Gå till "Mina Applikationer" och klicka på det lilla verktyget för den aktuella applikationen.

Gå sedan sedan till "E-postmeddelanden" och där kan ni ange vilka meddelanden ni vill få från Installatron.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2021-08-30 06:45


Hur aktiverar jag DKIM?

DKIM aktiveras via kontrollpanelen ISPConfig. Har ni inte tillgång till denna behöver ni kontakta Kundtjänst.

Stegen är

 1. Logga in till ISPConfig
 2. Gå till "E-Post/E-postkonton/Domän" och klicka på er domän
 3. Klicka på "DomainKeys Identified Mail"
 4. Kryssa för "enable DKIM"
 5. Ange "mail1" som DKIM-Selector
 6. Klicka på "Generate DKIM Private-key"
 7. Klicka på Spara

DKIM aktiveras då för er domän och er DNS zon uppdateras med korrekta DNS records. 


Er Maildomän

I ISPconfig, gå till maildomänen för vilken ni vill aktivera DKIM:

Notera namnet för er mailserver. Ni skall använda er av detta namn när ni senare anger "DKIM-selector". Ni kan iofs använda godtycklig "DKIM-selector" så länge krockar inte uppstår. Vi rekommenderar att ni använder första delen i mailservernamnet, dvs "mail1" i detta fall. "DKIM-selector" får under inga omständigheter innehålla en punkt (".").

Konfigurera DKIM

Klicka som nästa steg på er maildomän och följande kommer upp:

Klicka på "DomainKeys Identified Mail" för att öppna inställningarna för DKIM.

Följ sedan bara instruktionerna bara instruktionerna i bilden ovan. Notera att ni i detta fall anger "mail1", som är den första delen i mailservernamnet, som DKIM-Selector.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2021-09-22 06:37


Hur aktiverar jag DNSSEC?

Vi stödjer DNSSEC med vår DNS-tjänst som ingår mer WebbMotell. Vår DNS tjänst skapar nycklar som ni sedan ger till er registrar för ert domännamn. För att nycklarna skall propagera ut på internet ordentligt, avvakta en dag innan ni kontaktar er registrar.

Ni kan läsa mer om DNSSEC här.

Logga in till ISPconfig och gå till DNS administration för er domän:

Ni klickar på "Zone settings" för inställningarna för er DNS-zon. Längs ned på sidan visas då inställningarna för DNSSEC.

Eftersom SHA-1 inte längre stöds av de flesta registries skall ni bara anmäla det nedre recordet, det inramade "Digest Type"=2, record.

Efter att ni klickat på "Spara" skapas records enligt bilden ovan. Det kan ta upp till 10 minuter innan records skapas och visas enligt bilden ovan.

OBS: Notera att det ibland finns ett mellanrum i "digest", i detta fall mellan "A6B 9777". Detta mellanrum måste ni ta bort när ni registrera detta record till registriet. Kontrollera noga att alla eventuell mellanrum i ert "digest" tas bort.

När ni skall lägga till detta record hos er domännamnleverantör "kan" det se ut så här:

Ni kan se i detta exempel hur det record ni skapat i ISPconfig mappar mot det som ni skall ange till er domännamnsleverantör/registry.

Ni kan kontrollera era DNSSEC inställningar på https://dnsviz.net.

 

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2021-09-04 09:10


Webbläsaren säger att min hemsida är osäker. Vad är problemet?

Problemet är sannolikt att ni inte har fått något SSL certifikat till er hemsida. Normalt sett skapas det när ert webbhotellkonto skapas, men om ert domännamn inte redan pekar på sätt namnservrar när ert webbhotellkonto skapas, då finns en risk för att något SSL certifikat inte skapas.

Vi använder oss av SSL certifikat från Let's Encrypt. Ni kan enkelt skapa ett certifikat för er hemsida via ISPConfig kontrollpanel. En förutsättning är dock att ert domännamn pekar på rätt namnservrar.

Innan ni laddar upp något innehåll till er webbsida bör ni först se till att SSL certifikatet är installerat. Kontrollera att typ

http://mindoman.se

fungerar och visar den standardsida som visas när konton installeras, observera "http:" här. När denna visas korrekt i er webbläsare, då kan ni fortsätta med att installera SSL certifikat för er hemsida.

Logga in till ISPConfig. Gå till "Webbplatser" och klicka på er domän:

Kryssa för "SSL" och "Let's Encrypt SSL" och klicka sedan på Spara. Efter ca 10 minuter kommer er hemsida att ha ett giltligt certifikat.

Är dessa redan ikryssade, kryssa då bort dem och klicka på spara. Vänta några minuter och kryssa i dem igen och klicka på Spara.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2021-12-18 12:18


Hur använder jag Redis för WordPress

Redis cache ingår i våra Premium planer.

Aktivera Redis Cache för WordPress

Innan Redis installeras,  installera och aktivera Query Monitor-plugin.

Genom att lägga till Query Monitor kan databasfrågor, PHP etc felsökas. Det hjälper också till att visa totala antalet databasfrågor grupperade efter akutell plugin som gjort förfrågan.

Inloggad som admin, gå till förstasidan på er WordPress hemsida, alltså inte admin sidan utan den vanliga hemsidan. Högst upp på sidan visas nedanstående rad (om ni är inloggad som admin). Klicka på Query Monitor.

Detta startar en Query Monitor panelen.

Just detta exempel är en ganska enkel sida, och här kan man se totalt 23 databasanrop som tar 0,0013 millisekunder att köra.

Lägg nu till ett Redis Object Cache plugin. Sök på Redis och välj det här specifika plugin-programmet Redis Object Cache.

Installera och aktivera det här plugin-programmet. Gå sedan över till Redis-inställningar (på instrumentpanelsmenyn). Nu bör du aktivera Objektcache.

Detta ställer in Redis med standardinställningarna.

Kontrollera om Redis fungerar

Om du går till din webbplats och öppnar en blogg, låt oss säga standard hello world WordPress-bloggen, kommer resultaten av denna begäran att sparas på Redis.

Uppdatera nu startsidan som du laddade Query Monitor.

Och du kan se att sidan nu laddas med endast 3 databasfrågor som tar 0,0003 millisekunder. Vår totala databasfrågatid är nu betydligt lättare än där den var. Alla dessa frågor sparas nu i minnet, vilket minskar de samtal du måste göra direkt till MySQL-databasen. Detta gör backend snabbare för att returnera förfrågningar.

Slutsats

Om du har en omfattande webbplats som woo-commerce kommer detta att spela en stor roll för att göra din webbplats snabbare. Detta cachelagrar också databasintensiva uppgifter som gör webbplatsen mer motståndskraftig.

Även när du har många användare som gör beställningar drar de information från cachen. Du kommer att använda färre resurser och få en snabbare backend-upplevelse.

Redis cachelagrar bara databasfrågor och objekt. Detta innebär att du fortfarande kan fortsätta använda andra cache-plugins som Cache Enabler och WP Cloudflare för att cachelagra dina sidor och göra din webbplats ännu snabbare.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2021-11-29 18:41


Hur använder jag Redis för WordPress2

Denna post är under omarbetning och kan därför inte visas.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2021-09-27 12:43


E-post som jag skickar kommer inte fram, det kategoriseras som spam av mottagaren. Vad kan jag göra?

För att minimera risken för att den e-post ni skickar inte kommer fram för att kategoriseras som spam av mottagaren behöver ni göra följande:

 1. Sätta SPF för domänen
 2. Aktivera DKIM för domänen
 3. Sätta DMARC för domänen
 4. Lägg till domänen till Google "Postmaster Tools"

SPF är redan satt som standard för e-postdomäner som skapas med den enkla kontrollpanelen. För e-postdomäner som skapas i ISPConfig måste SPF sättas manuellt i domänens DNS zon. Följande SPF skall sättas för apex/root domänen:

v=spf1 mx a +include:_spf.ewn.se ~all

Det går också att sätta -all, men detta kan skapa problem för er när ni skickar e-post till någon som vidarebefodrar sin e-post till någon annan e-postadress. Vår rekommendation är att använda ~all.

För att sätta DKIM, se artikeln Hur aktiverar jag DKIM?

För att sätta DMARC rekommenderar vi Postmark som erbjuder en gratis-tjänst för detta.

Dessa steg skall man alltid göra. Man kan också gå med i Googles "Postmaster Tools" program för att förbättra sina möjligheter att skicka e-post till Gmail. Lite instruktioner går att hitta i deras forum.

Denna Google artikel ger också bra råd för hur man undviker att bli blockad av Gmail.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2022-01-14 08:15


Hur kan jag ladda ned en backup till min pc/mac?

I ISPConfig finns ett alternativ för att ladda ned säkerhetskopior till sin egna dator. Detta är också något vi rekommenderar att det görs regelbundet.

Gå till Webbplatser/Webbplats och klicka på aktuell webbplats. Klicka sedan på fliken Backup.

Efter en stund har säkerhetskopiorna skapats i katalogen /backup. Ni kan då ladda ned dessa till er lokala dator med ftp.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2021-11-20 08:12


Min hemsida kan inte ansluta till MySQL. Vad är fel?

Antagligen använder ni localhost för att ansluta till MySQL. 

Av säkerhetsskäl lever alla websiter i ett eget fängelse (jail), de kan inte se något från andra websiter som inte ägs av samma konto. Det går inte att se filer från andra websiter, inte eller går det att se systemfiler. Till systemfiler hör den socket som man kopplar sig till MySQL om man använder localhost

Eftersom denna socket inte är synlig behöver man koppla sig till MySQL på ett annat sätt, och det är över nätet, fast lokalt på servern.

Istället för localhost skall därför 127.0.0.1 användas som databasserver.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2021-12-16 08:42


Hur kan man ändra inställningar för ett e-postkonto utan att vara admin?

Är ni Admin och ni har skapat e-postkonton åt andra personer, då kan dessa personer själva ändra på inställningar för sitt e-postkonto utan att behöva fråga er som admin.

Som ägare till ett e-postkonto kan de själv göra följande:

 • Ändra lösenord för e-postkontot
 • Aktivera auto-svar
 • Skicka kopia på alla inkommande mail
 • Sätta skräppostfilter
 • Sätta filter för inkommande e-post.

Att skicka kopia på alla inkommande mail skall endast göras till samma domän. Till exempel att brev till kalle@doman.se kan skickas till anna@doman.se. Sätter man upp vidarebefodring till andra domäner kommer dessa att tas bort av systemet.

Först loggar ni som e-postanvändare in till kontrollpanelen ISPConfig, https://ic.etableraweb.com:8080. Ni anger er e-postadress som användarnamn och som lösenord anger ni e-postadressens lösenord.

När ni väl loggat in möts ni av denna bild:

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2021-12-22 03:38


Min hemsida visar någon annans hemsida. Varför?

Inledning

Detta kan hända om ni inte har en fungerande SSL, dvs fungerande https, för er webbplats. Då kommer https://minwebplats.se att visa någon annans webbplats. http://minwebbplats.se kommer dock att visa er webbplats, OM INTE ni har satt automatiskt vidarebefodring till https.

Har ni bara den Enkla kontrollpanelen, då behöver ni kontakta Kundtjänst.

Steg 1 - Tag bort vidarebefodring

Tag bort automatiskt vidarebefodring gör https:

Klicka på "Spara" och vänta några minuter och se om er hemsida nu fungerar med http, dvs http://minwebplats.se. Gör den inte det, då behöver ni kontakta Kundtjänst.

Steg 2 - Tag bort SSL

Nästa steg är att ta bort SSL från webbplatsen, om den är satt. 

Se till att SSL och Let's Encrypt är avmarkerade och klicka sedan på "Spara". Vänta några minuter och kontrollera om er webbplats fungerar med http. Om den inte gör det, kontakta Kundtjänst.

Steg 3- Aktivera SSL med Let's Encrypt

SIsta steget är nu att aktivera SSL med Let's Encrypt. Kryssa nu för rutorna SSL och Let's Encrypt:

och klicka på "Spara", vänta några minuter, typ 5, och prova nu er webbplats med https. Om det inte fungerar nu, kontakta Kundtjänst.

 

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2022-02-05 11:41


Hur använder jag DynDNS?

 1. Skapa record i DNS, antingen som A eller AAAA (typ hemma.foo.com). Ange godtycklige IP Adress
 2. Skapa en hemlig DynDNS token för namnet hemma.foo.com. Ni behöver inte ange Begränsningar, det är mest till för säkerhet. Det anger ni bara om ni vill använda olika URLer/credentials för olika subdomäner. I regel kan ni lämna den tom.
 3. Klicka på länk knappen så visas de URL'er ni skall använda för att uppdatera er IP Adress

 

Den URL ni skall använda ser ut enligt följande:

https://ic.etableraweb.com:8080/ddns/update.php?zone=ikasp.com.&type=A&record=hostname&data=YOUR_IP_ADDRESS&token=*****

Variabler:

zone: Er huvuddomän skall anges här.
type: Typ av record. Kan vara A eller AAAA.
record: Den subdomän av huvuddomänen som skall sättas. I exemplet ovan kontor.
data: Den IP adress som ni vill sätta hostnamnet till. Ni kan utesluta denna, så kommer den IP adress från den datorn som anropet kommer ifrån att användas.
token: unik och hemlig sträng som genereras av ISPConfig

Enklast att använda denna funktion är att ange typ följande adress i er webbläsare:

https://ic.etableraweb.com:8080/ddns/update.php?zone=ikasp.com.&type=A&record=kontor&token=*****

IP adressen för kontor.ikasp.com kommer i detta exempel då att sättas till samma IP-adress som anropet kommer från.

Det går naturligtvis att automatisera detta med t.ex. cron:

curl -q 'https://ic.etableraweb.com:8080/ddns/update.php?zone=ikasp.com.&type=A&record=kontor&token=*****'

Anropa inte uppdateringar för ofta. I regel räcker det att göra det någon gång per dag. Oftare än per timme är inte meningsfullt då TTL för DNS records är satta till minst 1 timme.

 

 

 

 

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2023-04-05 12:39


Hur ser er php miljö ut med ssh och cron?

php miljön ser lika ut i er cron och inloggning med ssh som er webbsida.

Vi erbjuder php 5.6, 7.4 och 8.x. Miljön för nuvarande ser ut enligt följande:

[PHP Modules]
bcmath
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
exif
fileinfo
filter
ftp
gd
gettext
hash
iconv
imagick
imap
intl
ionCube Loader
json
libxml
mbstring
mysqli
mysqlnd
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_pgsql
pdo_sqlite
pgsql
Phar
posix
pspell
readline
recode
Reflection
session
shmop
SimpleXML
soap
sockets
sodium
SPL
sqlite3
standard
sysvmsg
sysvsem
sysvshm
tidy
tokenizer
wddx
xml
xmlreader
xmlrpc
xmlwriter
xsl
Zend OPcache
zip
zlib

[Zend Modules]
Zend OPcache
the ionCube PHP Loader + ionCube24

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2023-05-23 13:46


Installatron säger att jag inte har någon databas tillgänglig. Varför?

Som standard använder varje app som installeras med Installatron sin egen databas. Installerar ni många appar då krävs också många databaser. Ni har i regel ett begänsat antal databaser till ert förfogande.

Har ni inte tillgång till ISPConfig kontrollpanelen, då behöver ni uppgradera ert konto så att ni får det.

Ni kan annars göra något av följande:

 1. Kontrollera om alla era databaser verkligen används till något. Ta bort dem som ni inte använder. Var mycket noga här med att verkligen inte ta bort sådana som ni använder.
 2. Uppgradera er webbhotellplan med fler databaser.
 3. Använd en databas för flera appar. Detta är möjligt i Installatron.

Använd en databas för flera appar

När ni installerar en app med Installatron, välj då att den skall använda en befintlig databas. Ni behöver då veta vilket databasnamn, databas-användarnamn och lösenordet till denna. I regel hittar ni detta i någon redan installerad app.

Till exempel om ni har WordPress installerad och vill använda den databasen, då hittar ni databasinformation i filen wp-config.php:

// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'X68i22989999' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'X68i2298' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'a1609Q79d816!ba18ASb64a_64b613f3Bb' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', '127.0.0.1' );

När ni installerar en ny app i Installatron, gå då till section Utökad längst ned på sidan.

Fyll då in databasuppgifterna manuellt. Det är Tabellprefix som kommer att skilja de olika apparna från varandra i databasen. Ändra inte denna.Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2022-03-14 07:50


Jag använder Microsoft 365 för min e-post. Hur sätter jag detta i DNS?

För att använda Microsoft 365 e-post måste ett antal DNS records sättas. Dessa records anger Microsoft för er, de är unika för varje användare.

Dessa records måste ni sätta manuellt i er DNS. Enklast är att göra det i den Enkla Kontrollpanelen.

 1. Tag bort alla "AUTOMAIL records" genom att klicka på den knappen.
 2. Tag bort alla MX records.
 3. Tag bort ert autodiscover record.
 4. Tag bort ert SPF record.

Nu kan ni lägga in de records som Microsoft angivit. I den enkla kontrollpanelen brukar det se ut så här:

Notera de avslutande punkterna. Dessa är mycket viktiga.

Där ett TXT record som är unikt för er satts, ett MX record som pekar mot Microsofts e-postserver, ett CNAME record som pekar på Microsofts autodiscovertjänst och slutligen ett SPF record som är anpassat för Microsoft 365 e-post. Ni behöver dock lägga till include:_spf.ewn.se till denna om ni också skickar e-post via er hemsida. Vi rekommenderar också att ni använder ~a istället för -a.

 

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2022-04-24 08:58


Hur loggar jag in med ssh?

Inledning

Inloggning med ssh måste ske med ett ssh nyckelpar. Det går inte att logga in med lösenord. Gången är

 1. Skapa ett ssh nyckelpar på er lokala klient
 2. Lägg in den publika nyckeln för er shell-användare i ISPConfig.
 3. Ange nyckelparet i er ssh-klient när ni loggar in.

Skapa ssh nyckelpar

Ett nyckelpar som består av en privat och en publik nycket måste först skapas på er lokala klient. Denna skapas i regel med ssh-keygen. På MacOS och Linux finns i regel denna redan installerad och skapas enkelt via kommandoraden.

Googla/Duckducka/Binga efter "How to Generate SSH key on Windows/MacOS/Linux" för att hitta lämpliga artiklar.

En lämplig artikel för Windows är https://www.howtogeek.com/762863/how-to-generate-ssh-keys-in-windows-10-and-windows-11/ (Bild).

Lägg in den publika nyckeln för shell-användaren

Logga in till er ISPConfig kontrollpanel och gå till Shell-användare. Ni kan här också skapa nya shell-användare. Välj ut den shell-användare ni vill välja och klicka på denna.

Kopiera er PUBLIKA nyckel till "SSH-RSA Offentlig nyckel" fältet och klicka på Spara.

När ni har gjort det kan ni nu logga in med ssh, med exemplet ovan, ssh bnekvqtkssh@www1.ic.etableraweb.com.

 

 

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2022-06-05 10:23


Hur blockar jag IP adresser med .htaccess?

Eftersom angripare kommer från mycket stora IP-adressområden är det inte alltid .htaccess är en god idé. .htaccess är också resurskrävande om den är stor. Att blockera ett hundratal explicita IP adresser, eller hela subnät är dock inga problem

//Blocka en IP
Deny from 192.168.0.3
//Blocka flera IP
Deny from 111.111.111.111 222.222.222.222 333.333.333.333
//Blocka subnät, i detta fall blockas 192.168.*.*
Deny from 192.168

Om det är enbart vissa IP adresser ni vill tillåta, då kan ni sätta Deny som standard och sedan sätt Allow för de IP adresser ni vill tillåta.

Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 192.168.2.3 192.168.2.3 192.168.10

Kontakta gärna Kundtjänst för information om tjänster som kan tillhandahållas. T.ex. blocka all besökare från ett eller flera länder, bara tillåta besökare från vissa länder och så vidare.

 

 

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2023-04-11 07:37


Hur skapar jag en e-postanvändare?

Här är en bra artikeln, på engelska förvisso, som beskriver hur man skapar ett e-postkonto i ISPConfig. Den beskriver den fullständiga processen med att först skapa en maildomän för den aktuella domänen och sedan skapa e-postkontot. I regel är maildomänen redan skapad, men om det gäller tilläggsdomäner, då behöver man lägga till dem som maildomäner också.

How to Add an Email Account in ISPConfig 3.2

 

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2022-12-25 20:51


swswsw

Denna post är under omarbetning och kan därför inte visas.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2022-12-25 20:46


Hur kan jag använda mail med php?

Vi rekomenderar att man använder sin mailserver för att skicka mail, och anledningen till det är att vi har separata mail och www servrar och för att DKIM signera mail måste de skickas genom mailservern.

Den inbyggda mail() funktionen i php använder programmet sendmailför att skicka e-post. Detta skickas då från www servern.

Det absolut bästa är att använda SMTP för att skicka mail med php. Ett enkelt sätt att göra det är att använda GitHub - PHPMailer/PHPMailer: The classic email sending library for PHP. Denna installerar ni enkelt på er hemsida.

För att skicka mail med SMTP med PHPMailer behöver ni först skapa ett e-postkonto på er mailserver, typ smtp@foo.com. Detta skapar ni med ett bra lösenord.

När ni sedan kodar i php använder ni följande för PHPMailer:

  $mail = new PHPMailer\PHPMailer();
  $mail->IsSMTP();
  $mail->Host = $SMTP['smtp_host_name'];
  $mail->Hostname = $SMTP['smtp_host_name'];
  $mail->Port = 587;
  $mail->SMTPSecure = 'tls';
  $mail->SMTPAuth = true;
  $mail->Username = $SMTP['smtp_user_name'];
  $mail->Password = $SMTP['smtp_user_pw'];
  $mail->Sender = $SMTP['smtp_user_name'];

Där $SMTP['smtp_user_name'] är smtp@foo.com i exemplet. Där $SMTP['smtp_host_name'] är er e-postserver.

 

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2023-02-21 17:36


Hur aktiverar jag 2FA för att logga in till ISPConfig.

Nu är det möjligt att använda 2FA inloggning ISPConfig. Detta aktiveras genom Verktyg >> Användarinställningar, enligt bilden nedan.

För nuvarande finns bara alternativet 2-Faktor med e-post. Implementering med typ authenticator finns dessvärre inte med på ISPConfigs roadmap.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2023-02-28 10:12


Kan jag använda Composer?

Ja, composer finns installerad som standard.

Skapa en shell användare och logga sedan in till denna med ssh.

Gå till er webbplats, typiskt 

cd /web

och ge ert composer kommando.

Om inte composer finns i /usr/local/bin, kontakta i så fall kundtjänst.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2023-05-23 13:52


Vilka CLI versioner av php finns tillgängliga?

När ni har loggat in till en shell user med ssh, då finns det två sätt att se vilka versioner av php som finns tillgängliga.

Vilken version som är standard beror på vilket operativsystem som är installerat på servern. Ge kommadot "php --version" så ser ni vilket php version som är standard:

I detta fall är det version 7.3 som är standard.

För att se vilka ytterligare versionen av php som finns tillgängliga finns det (minst) två olika sätt:

Alternativ 1

Ange php på kommando raden och sedan TAB direkt efter:

I detta fall finns versionerna 7.0, 7.3, 7.4, 8.1 och 8.2 tillgängliga.

Alternativ 2

php binärerna ligger i regel i /usr/bin. Lista alla php binärer med kommandot ls -l /usr/bin/php*:

varvid ni kan identifiera vilka versioner som finns installerade.

För att använda t.ex. php version 8.2, använd då binären php8.2:

 

 

 

 

 

 

 

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2023-05-26 13:59


552 5.3.4 Message size exceeds fixed maximum message size

Denna post är under omarbetning och kan därför inte visas.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2023-08-09 08:59


Hur du hittar din iCloud-kalender-URL

Om du är iCloud-användare och du har funnit ett behov av att dela ut en kalender till en applikation via en URL, har du förmodligen stött på ett antal hinder. Med en kalender-URL kan du använda den för att prenumerera på en kalender i ett program utanför Apples universum (som med Google eller Thunderbird/Lightning). Att hitta webbadressen till en offentlig kalender är väldigt enkelt:

 1. Logga in på iCloud.
 2. Öppna Kalender-appen.
 3. Klicka på den nedtonade "trådlös"-ikonen.
 4. Klicka på Offentlig kalender.
 5. Kopiera den givna webbadressen (den börjar med webcal).


Du kan sedan använda den webbadressen för att prenumerera på kalendern i fråga. 

 

 

 

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2023-08-14 17:44


Hur fungerar det att skicka e-post från min WordPress sida?

SMTP – som står för Simple Mail Transfer Protocol – är en internetstandard för e-postöverföring. Detta protokoll används för att ta emot och skicka e-postmeddelanden. Stora e-posttjänster som Gmail, Yahoo Mail! och Outlook kan använda sina egna proprietära protokoll, men de fortsätter att använda SMTP när de skickar eller tar emot e-postmeddelanden utanför deras system.

WordPress har ingen inbyggd SMTP-funktion. Istället använder den en funktion som heter wp_mail för postleverans. De flesta plugins för formulärbyggare – inklusive Elementors formulärbyggare – använder funktionen wp_mail för att leverera formulärinlämningen om åtgärdsknappen är inställd på e-post. Vissa e-handelsplugins (inklusive WooCommerce) använder också samma funktion för shoppingtransaktioner som avisering eller bekräftelse.

Själva wp_mail-funktionen beror på att send_mail-funktionen tillhör PHP för att fungera. Om den här funktionen (send_mail) är inaktiverad, fungerar inte wp_mail-funktionen. Som ett resultat kan dina formulärinlämningar och shoppingtransaktioner inte skickas. I ett sådant fall kan du installera och konfigurera ett SMTP-plugin för att lägga till en SMTP-funktion på din WordPress-webbplats. På så sätt kommer postleveransjobbet att hanteras av SMTP-pluginen istället för wp_mail-funktionen.

Förutom formulärbyggarplugins och e-handelsplugins kräver vissa e-postmarknadsföringsplugins, som weMail och Newsletter, också SMTP för att fungera. Det är därför en SMTP-plugin är avgörande nog om du använder din WordPress-webbplats i ett affärssyfte.

Gratis SMTP-plugins

Det finns både gratis och freemium smtp-plugins. Det sistnämnda är det vanligaste och man får då en begränsad version av en ganska dyr plugin.

Sidan https://www.wppagebuilders.com/free-smtp-wordpress-plugins/ har flera bra tips på dessa.

Vi har erfarenhet av Post SMTP och WP Mail SMTP och kan rekommendera båda.

 

 

 

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2023-09-15 07:02


Leverantörer

Registrera Domän

Produktsida: https://registrera-doman.se/webbhotell-webbmotell.php

WebbMotell med ett M

Vår Premium plan, som kan uppgraderas, är något utöver det vanliga. Ni får en helt egen server för er själv. Ni konkurrerar inte med någon annan om CPU och minne, allt är ert! Och detta till ett pris som motsvarar ett vanligt webbhotell. Vad mer som motsvarar ett eget webbhotell är att ni inte behöver bekymra er om tekniken alls, vi sköter allt, ni sköter era hemsidor med kontrollpanelerna och vi tar hand om resten.

Ni betalar bara för den support ni själv behöver, ni betalar inte för support som andra behöver. På så sätt kan vi erbjuda webbhotell med ett M, hotell till budgetpris.

Vi erbjuder också två instegskonton, Start och Standard, från 99 kr/år. Dessa är vanliga webbhotellkonton där ni delar resurser som CPU och minne/RAM med andra kunder.

Säker hemsida med SSL

Säkerhet blir allt viktigare och fokus på detta blir allt större. Google, Bing och många andra, uppmuntrar hemsidor till att vara krypterade. Detta oberoende av vad hemsidan innehåller, även om det är hemsidor som bara läses, ingen information skickas till dem. För att kryptera en hemsida behöver man skaffa ett certifikat och sedan med hjälp av sin webbhotellleverantör installera detta. Man behöver också en egen dedikerade IP adress, något som blir allt svårare då dessa sedan länge har börjat ta slut. Detta är en omständlig process, som också måste repeteras varje år när certifikatet behöver förnyas.

Tecknar ni webbhotell med oss ingår SSL, utan kostnad och utan krångel. Era sidor krypteras och Google respektive Bing blir glad. Era sidor kommer i varje fall inte straffas av dem pga av att de inte är krypterade. Vill ni installera egna certifikat, på traditionellt vis, stödjer vi naturligtvis det också.

Ultrasäker E-Post

E-post idag är i princip en värdehandling. Ofta används e-post för att bekräfta vem man är, en sort av id-legmitation. E-post används också ofta för inloggning till viktiga konton, där man har tillgångar. Det är därför nu för tiden av största vikt att man skyddar sin e-post,läs mer om Ultrasäker E-Post här.

Vi erbjuder ultrasäker e-post som alternativ helt kostnadsfritt för samtliga våra webbhotellplaner. Med vår ultrasäkra e-post går det bara att läsa och skicka e-post genom att logga in till en webmailportal med 2-faktors autentisering, på samma sätt som t.ex. Gmail och Hotmail. Även om ert lösenord till ert e-postkonto skulle komma på vift kan ingen komma åt er e-post. Priset man får betala är att man bara kan använda webmail för att läsa och skicka sin e-post, man måste använda en webbläsare, det går inte att använda de inbyggda e-postklienterna som finns på telefoner och datorer.

Weebly

Vi erbjuder världens nog mest använda och antagligen bästa webbyggare Weebly helt gratis med alla hotellplaner. Med denna version kan ni enkelt börja bygga er hemsida, behöver ni mer funktioner kan ni enkelt uppgradera. Den största fördelen med att använda Weebly genom oss är att hemsidan ni skapar med Weebly, den publiserar på ert webbhotellkonto hos oss. Ni kan då vara säker på att er hemsida finns inom EU och att vårt support har full kontroll över er hemsida, med t.ex. backup.

Weeblys kraftfulla webbplatsbyggare med dra och släpp-funktioner samt guider hjälper er att nå målet snabbare utan att någon kodning krävs.

Weeblys dra och släpp-funktioner gör det lätt att skapa en kraftfull, professionell webbplats utan att ha några tekniska kunskaper. Mer än 40 miljoner entreprenörer och småföretag har redan använt Weebly för att bygga upp sin närvaro på nätet med en webbplats, blogg eller butik.

Läs mer om vårt Weebly-erbjudande här.

Massor av appar

Med Installatron kan ni enkelt installera, uppgradera och avinstallera massor av mycket kraftfulla program som finns på Internet. Med dessa program kan ni bygga er hemsida, utan att behöva någon kunskap om html, php osv.

Genom Installatron kan ni enkelt installera portalprogramvaror, shoppingsystem, forum, supportsystem, bloggar, gästböcker och mycket mycket mer. Med dessa programvaror går det t.ex. att bygga upp ett komplett företag med ett kundssystem, med varukorgssystem, med supportsystem osv.

Är det en Blogg ni behöver? Ni installerar då WordPress enkelt med Installatron. Det är så enkelt att installera att vem som helt kan göra det och behöver ni hjälp hjälper vi er med det.

Läs mer om Installatron här.

Oöverträffad prestanda - Servrar optimerade för php drivna hemsidor

Vår server-miljö är optimerad för prestanda. Dels för att vi använder bästa möjliga hårdvara och dels för att vi är noga med att inte placera för många kunder på varje server. Våra servrar har aldrig en last större än 1. Vi övervakar detta noga och uppgraderar servrar snabbt när det behövs. Det är oerhört viktigt för oss att våra kunder upplever sina hemsidor som snabba. Det är överordnat det mesta, det är en del av vår affärsidé.

Många använder i dag php för sina hemsidor. Exempel på hemsidor som använder php är de som använder WordPress och Joomla. php är dynamisk, vilket innebär att servern måste göra ett antal beräkningar för varje sida som visas. Detta tar tid och kan göra hemsidan långsam.

Våra servrar är optimerade för hemsidor byggda med php, vi använder Apache med event-mpm och php-fpm. Vi erbjuder emellertid Nginx (Engine X) till våra Premium planer, för hemsidor som har oerhört många besökare och då behöver extra prestanda.

När skall jag då välja Nginx istället för Apache? Ja, idag är det inte helt självklart då Apache i stor utsträckning mitigerat sina tidigare tillkortakommanden. Har man en dynamisk sida, t.ex. WordPress, då är det absolut inte säkert att Nginx är snabbare än Apache med event-mpm och php-fpm. Nginx kan vara snabbare för statiska sidor. Är man inloggad som användare i WordPress, då är defintivt inte nginx snabbare. Nginx är främst ett alternativ om man har många, väldigt väldigt, många besökare till sin hemsida. Nginx gör inte en hemsida snabbare för få besökare, men kan gör det om man har väldigt väldigt många besökare. Har man få besökare till sin hemsida, typ några tusen per dag, då upplevs absolut ingen skillnad alls. Hursomhaver, för den som vet vad den vill erbjuder vi som sagt också Nginx.

Väljer ni Premium kontot får ni tillgång till en helt egen Redis. Ni kan bland annat använda denna för WordPress och då få en osannolikt snabb WordPress hemsida. WordPress har utmärkt stöd för Redis, bland annat genom Redis Object Cache plugin. Superenkel att installera från WordPress admin sida.

Säkerhetskopiering med stöd för GDPR

Hanterar ni personlig information? Eller ännu värre, känslig personlig information? Gör ni det ställer GDPR hårda krav på att ni har kontroll över er information, vart data lagras, vem som kan se den.

Vi erbjuder säkerhetskopiering som klarar av dessa hårda krav. Med vår GDPR backup krypteras all data och data lagras aldrig utanför EU eller utanför EU jurisdiktion. Ni kan också välja om ni inte vill att er data skall säkerhetskopieras över huvud taget, varken hemsida eller e-post. I ISPConfig finns utmärkta verktyg för att själv hantera sin säkerhetskopiering.

Av: : Admin
Senast uppdaterad: 2022-01-14 08:31