Kan jag använda Composer?

~ 0 min
2023-05-23 13:52

Ja, composer finns installerad som standard.

Skapa en shell användare och logga sedan in till denna med ssh.

Gå till er webbplats, typiskt 

cd /web

och ge ert composer kommando.

Om inte composer finns i /usr/local/bin, kontakta i så fall kundtjänst.

Resultat av röstning: 0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan