K

  • Kan jag svart-/vitlista inkommande e-post?
    Ja, under Spamfilter finns alternativ för svart- resp. vitlistning av inkommande e-post. Ni kan sätta upp filter som gäller för alla era e-postkonton eller för ...
  • Kan jag använda Composer?
    Ja, composer finns installerad som standard. Skapa en shell användare och logga sedan in till denna med ssh. Gå till er webbplats, typiskt  cd /web och ge ert composer ...