Hur använder jag DynDNS?

~ 0 min
2023-04-05 12:39
  1. Skapa record i DNS, antingen som A eller AAAA (typ hemma.foo.com). Ange godtycklige IP Adress
  2. Skapa en hemlig DynDNS token för namnet hemma.foo.com. Ni behöver inte ange Begränsningar, det är mest till för säkerhet. Det anger ni bara om ni vill använda olika URLer/credentials för olika subdomäner. I regel kan ni lämna den tom.
  3. Klicka på länk knappen så visas de URL'er ni skall använda för att uppdatera er IP Adress

 

Den URL ni skall använda ser ut enligt följande:

https://ic.etableraweb.com:8080/ddns/update.php?zone=ikasp.com.&type=A&record=hostname&data=YOUR_IP_ADDRESS&token=*****

Variabler:

zone: Er huvuddomän skall anges här.
type: Typ av record. Kan vara A eller AAAA.
record: Den subdomän av huvuddomänen som skall sättas. I exemplet ovan kontor.
data: Den IP adress som ni vill sätta hostnamnet till. Ni kan utesluta denna, så kommer den IP adress från den datorn som anropet kommer ifrån att användas.
token: unik och hemlig sträng som genereras av ISPConfig

Enklast att använda denna funktion är att ange typ följande adress i er webbläsare:

https://ic.etableraweb.com:8080/ddns/update.php?zone=ikasp.com.&type=A&record=kontor&token=*****

IP adressen för kontor.ikasp.com kommer i detta exempel då att sättas till samma IP-adress som anropet kommer från.

Det går naturligtvis att automatisera detta med t.ex. cron:

curl -q 'https://ic.etableraweb.com:8080/ddns/update.php?zone=ikasp.com.&type=A&record=kontor&token=*****'

Anropa inte uppdateringar för ofta. I regel räcker det att göra det någon gång per dag. Oftare än per timme är inte meningsfullt då TTL för DNS records är satta till minst 1 timme.

 

 

 

 

Resultat av röstning: 5 (1 röst)

Du kan inte kommentera den här frågan