Kan jag svart-/vitlista inkommande e-post?

~ 0 min
2021-08-28 21:31

Ja, under Spamfilter finns alternativ för svart- resp. vitlistning av inkommande e-post. Ni kan sätta upp filter som gäller för alla era e-postkonton eller för enskilda.

Notera att ni måsta ha aktiverat "Spamfilter" för respektive e-post-domän för att detta skall fungera. Som standard är det ofta inte satt. Vi rekommenderar att ni sätter det till "Normal".

Skapa Spamfilter:

• Användare: Här kan du välja mottagarens e-postkonto eller till och med hela mottagardomänen för vilken den här vitlisteposten kommer att vara giltig - den här vitlisteposten kommer inte att användas för andra mottagares e-postkonton eller domäner.

• E-post: Ange den e-postadress vars e-postmeddelanden ska vit/svartlistas. Du kan till och med vit/svartlista en hel domän genom att lämna den lokala delen av e-postadressen - det vill säga om du vill lista e-postmeddelanden från domänen spammer.com, skriv @spammer.com i det här fältet.

• Prioritet: Om flera poster för vitlista/svartlista tillämpas anger det här fältet vilken regel som ska användas först (10 = högsta prioritet, 1 = lägsta prioritet). Om du till exempel svartlistar @example.com med prioriteten 5 kan du vitlista user@example.com med prioriteten 6 så att user@example.com e-post kommer igenom medan @example.com är svartlistad.

• Aktiv: Detta definierar om den här listningen är aktiv eller inte.

Resultat av röstning: 5 (1 röst)

Du kan inte kommentera den här frågan