Hur kan jag använda mail med php?

~ 0 min
2023-02-21 17:36

Vi rekomenderar att man använder sin mailserver för att skicka mail, och anledningen till det är att vi har separata mail och www servrar och för att DKIM signera mail måste de skickas genom mailservern.

Den inbyggda mail() funktionen i php använder programmet sendmailför att skicka e-post. Detta skickas då från www servern.

Det absolut bästa är att använda SMTP för att skicka mail med php. Ett enkelt sätt att göra det är att använda GitHub - PHPMailer/PHPMailer: The classic email sending library for PHP. Denna installerar ni enkelt på er hemsida.

För att skicka mail med SMTP med PHPMailer behöver ni först skapa ett e-postkonto på er mailserver, typ smtp@foo.com. Detta skapar ni med ett bra lösenord.

När ni sedan kodar i php använder ni följande för PHPMailer:

  $mail = new PHPMailer\PHPMailer();
  $mail->IsSMTP();
  $mail->Host = $SMTP['smtp_host_name'];
  $mail->Hostname = $SMTP['smtp_host_name'];
  $mail->Port = 587;
  $mail->SMTPSecure = 'tls';
  $mail->SMTPAuth = true;
  $mail->Username = $SMTP['smtp_user_name'];
  $mail->Password = $SMTP['smtp_user_pw'];
  $mail->Sender = $SMTP['smtp_user_name'];

Där $SMTP['smtp_user_name'] är smtp@foo.com i exemplet. Där $SMTP['smtp_host_name'] är er e-postserver.

 

Resultat av röstning: 0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan